Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Het Zorgstelsel: wie doet wat?

Bij de organisatie van de zorg in Nederland – het zorgstelsel – spelen vier partijen een belangrijke rol:

  • u, als degene die de premie betaalt en (soms) zorg gebruikt
  • de zorgverleners, dat zijn degenen die zorg leveren, zoals huisartsen, artsen in ziekenhuizen en fysiotherapeuten
  • wij, de zorgverzekeraars, bij wie u verzekerd bent tegen zorgkosten
  • de overheid, die onder meer bepaalt welke zorg in de basisverzekering komt en wat de hoogte is van het eigen risico.

In ons land regelt de wet dat alle inwoners goede medische basiszorg ontvangen als dat nodig is. Dit betekent  bijvoorbeeld dat u zodra u een hartaanval krijgt door een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht en wordt geholpen. U bent dus altijd verzekerd van zorg.

De kosten van zorg in Nederland zijn hoog. Om ervoor te zorgen dat die zorg ook in de toekomst betaalbaar blijft, maken wij afspraken met zorgverleners over de kwaliteit én de prijs van de zorg. Voor ons is dus belangrijk: wat levert de zorgaanbieder, doet hij dat goed en wat kost het? Daarnaast zorgen wij ervoor dat de rekening van de zorgverlener betaald wordt.

U heeft als verzekerde ook invloed op de afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Bijvoorbeeld via cliëntenplatforms en de ledenraad van uw zorgverzekeraar. Om de zorg blijvend te verbeteren en betaalbaar te houden, is ook uw bijdrage en mening van belang.