Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wat kunt u doen?

Ook u kunt helpen om fouten in uw rekeningen en fraude op te sporen. Laat een behandeling niet op een andere datum declareren dan deze heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld vanwege een eigen risico of een vergoedingslimiet. Indien mogelijk, controleer dan de rekening. Vaak gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U krijgt dan niet te zien wat de zorgverlener in rekening brengt voor de zorg die (al dan niet) aan u is geleverd. In andere gevallen krijgt u de rekening wel te zien, bijvoorbeeld bij de verrekening van het eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u uw zorgkosten en de rekeningen ook inzien via uw persoonlijke omgeving op de website (de mijn-omgeving).

Vaak is het zo dat zorgnota’s vol ingewikkelde codes staan en het voor u niet duidelijk is hoe de rekening is opgebouwd. Vanaf medio augustus 2014 is dit veranderd voor de ziekenhuisrekeningen. Voor alle behandelingen in ziekenhuizen of zelfstandige klinieken krijgt u sindsdien een duidelijke zorgnota. Hierop staan het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die de zijn uitgevoerd. Zo kunt u beter nagaan wat er aan zorg is geleverd, bent u in staat om te controleren of alles klopt en kunt u ook meehelpen de kosten van de zorg niet onnodig te laten stijgen. Meer informatie hierover vindt u op www.dezorgnota.nl. Twijfelt u of een rekening wel klopt? Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar.