Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Verplicht verzekerd

Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. De basisverzekering dekt medisch noodzakelijke zorg. Hieronder valt het overgrote deel van de zorg, zoals een bezoek aan de huisarts of een verblijf in het ziekenhuis.

De minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt welke zorgkosten via de basisverzekering verzekerd zijn. Daarom vergoeden alle basisverzekeringen dezelfde zorg. Hoewel alle zorgverzekeraars dezelfde zorg vergoeden in de basisverzekeringen zijn er verschillen in prijs. Bij welke zorgverzekeraar u een basisverzekering afsluit, beslist u zelf. De manier waarop verzekeraars die zorg vergoeden, kan verschillen.

Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering. In de basisverzekering is voor kinderen onder de 18 bovendien meer verzekerde zorg opgenomen dan voor volwassenen. Zo zijn kinderen bijvoorbeeld altijd verzekerd voor tandartskosten en kosten voor fysiotherapie. Ook voor enkele andere vormen van zorg is de basisverzekering voor kinderen wat ruimer dan voor volwassenen. Dit is een keuze die de overheid heeft gemaakt en ieder jaar opnieuw kan aanpassen.

Ouders moeten hun kinderen binnen vier maanden na de geboorte aanmelden bij hun zorgverzekeraar. Alleen dan komen ze in aanmerking voor vergoeding van de zorgkosten voor de kinderen. Ook mensen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen, moeten zich binnen vier maanden aanmelden bij een zorgverzekeraar.

Naast de basisverzekering die voor iedereen geldt, bieden zorgverzekeraars aanvullende zorgverzekeringen aan. Aanvullende zorgverzekeringen vergoeden kosten van zorg die buiten de basisverzekering vallen. Bijvoorbeeld een bril, tandartskosten voor volwassenen of extra fysiotherapie. Een aanvullende verzekering is niet verplicht, u bepaalt zelf of u zo’n verzekering wilt.