Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Persoonsgebonden budget

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, of als u hulp nodig heeft bij het huishouden, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met dit budget kunt u zelf zorg inkopen. U kunt bijvoorbeeld zelf zorgverleners inhuren, hulpmiddelen aanschaffen en voorzieningen realiseren. U bepaalt daarmee zelf wie u komt helpen, wanneer iemand komt en wat deze hulp precies doet.

U kunt een pgb krijgen voor verschillende soorten zorg, vanuit verschillende wetten. In onderstaande tabel ziet u een overzicht. De voorwaarden voor een pgb kunnen per wet verschillen. Neem hierover contact op met de partij in de derde kolom van de tabel.

Zorgsoort / wet

Jeugdwet

(gemeente)

Wmo

(gemeente)

Wlz

(zorgkantoor)

Zvw

(zorgverzekeraar)

Zvw-IKZ

(zorgverzekeraar)

Begeleiding Individueel         +    +     +        +
Begeleiding Groep         +    +     +        +
Huishoudelijke hulp    +     +
Hulpmiddelen en voorzieningen    +
Logeren (kortdurend verblijf)          +    +     +        +
Persoonlijke verzorging          +     +    +        +
Verpleging     +    +        +

Voor meer informatie over het pgb kunt u ook kijken op de website van PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Of op de website van het ministerie van VWS.