Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wat zit er in de basisverzekering?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt welke zorgkosten via de basisverzekering verzekerd zijn. De inhoud van de basisverzekering is dus voor alle verzekeraars en verzekerden hetzelfde. De minister kan de inhoud van de basisverzekering ieder jaar op onderdelen aanpassen. Zorginstituut Nederland geeft advies over de inhoud van de basisverzekering. Ook toetst het Zorginstituut de zorg aan de wetten en regels van de basisverzekering, om te duiden of deze zorg wel of niet vergoed wordt uit de basisverzekering. Soms wordt een behandeling geschrapt uit de basisverzekering, of krijgt u minder behandelingen vergoed dan u gewend was. Soms ook worden behandelingen toegevoegd. Bekijk voor meer informatie dit filmpje.

De basisverzekering omvat vergoeding voor de medisch noodzakelijke zorg. Dit is het grootste deel van de zorg. Daaronder vallen in ieder geval: zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen, verblijf in het ziekenhuis en kraamzorg. Een volledig en actueel jaaroverzicht van de zorg in de basisverzekering staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.