Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Zorg vergoeden

Een van onze taken is om ervoor te zorgen dat de kosten van de behandeling die u hebt gehad, aan de zorgverlener betaald of aan u vergoed worden. Alle verzekeraars samen verwerken ieder jaar honderden miljoenen declaraties. Hoe we zorg vergoeden, hangt af van uw verzekeringspolis. Als u een restitutiepolis heeft, betaalt u de rekening soms eerst zelf. Wij zorgen er dan voor dat de vergoeding zo snel mogelijk aan u wordt overgemaakt als u de declaratie bij ons indient. In andere gevallen, of als u een naturapolis heeft, dan rekenen we meestal rechtstreeks af met degene die u heeft behandeld. In verband met uw eigen risico houdt uw zorgverzekeraar u op de hoogte van de kosten die u gedurende het jaar maakt. Maar het is ook belangrijk dat u zelf controleert of de kosten die voor u in rekening worden gebracht werkelijk gemaakt zijn. Zo draagt ook u bij aan het niet onnodig laten oplopen van de zorgkosten. U kunt uw zorgkosten en de rekeningen online inzien via uw persoonlijke omgeving op de website van uw zorgverzekeraar (de mijn-omgeving).

Zie voor meer informatie over het controleren van uw zorgrekeningen: Controles en fraudebestrijding