Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Premieverschillen

Een zorgverzekeraar moet voor de basisverzekering aan alle verzekerden dezelfde premie berekenen. Uw leeftijd of gezondheid speelt dus geen rol voor de premie van de basisverzekering, iedereen betaalt bij dezelfde verzekeraar altijd dezelfde premie. De premie voor de basisverzekering bij verzekeraar A is dus hetzelfde voor een chronisch zieke man van 82 als voor een 25-jarige fitnesslerares.

Een zorgverzekeraar mag wél aan een groep een premiekorting geven op een collectieve verzekering. De korting is maximaal tien procent van de nominale premie. Een collectieve verzekering kan je bijvoorbeeld afsluiten via de werkgever, een (vak)bond of een vereniging. Naast een korting op de premie biedt een collectief contract vaak ook andere voordelen, zoals gunstige voorwaarden voor de aanvullende verzekering.

Ook hanteren zorgverzekeraars vaak verschillende premies voor de restitutieverzekering ten opzichte van de naturaverzekering.

Daarnaast zijn er wel premieverschillen in de basisverzekering tussen verschillende zorgverzekeraars, dus tussen verzekeraar A en B.  Dit komt bijvoorbeeld doordat zorgverzekeraars met zorgverleners eigen afspraken maken. Dat komt soms voordeliger of duurder uit. Ook kan het zijn dat de ene  zorgverzekeraar hogere kosten verwacht te maken dan de andere zorgverzekeraar. Dit alles heeft invloed op de premie. Dezelfde basisverzekering kan daarom bij de ene zorgverzekeraar goedkoper zijn dan bij de andere.

Voor een aanvullende verzekering mag een zorgverzekeraar wel verschillende premies vragen aan verschillende personen, bijvoorbeeld op grond van leeftijd of gezondheid.