Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wat is uw eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een (verplicht) eigen risico voor de zorgverzekering. De hoogte van dat eigen risico bepaalt de overheid ieder jaar opnieuw. De zorgverzekeraar speelt hierbij geen rol.

Voor 2021 heeft de overheid de hoogte van het verplicht eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u de eerste 385 euro van zorgkosten uit de basisverzekering dit jaar zelf betaalt. Alleen de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor het eigen risico.

De overheid heeft aan de zorgverzekeraars gevraagd om het eigen risico met u te verrekenen. U ontvangt en betaalt de factuur voor uw eigen risico dus via uw zorgverzekeraar. Of uw zorgverzekeraar houdt het bedrag in op uw vergoeding. Uw zorgverzekeraar verrekent dus het eigen risico met u, maar heeft geen invloed op de hoogte ervan!

Houdt u er bij een ziekenhuisbehandeling rekening mee dat het eigen risico pas in rekening wordt gebracht als de behandeling beëindigd is. Er kan dus veel tijd zitten tussen het begin van de behandeling en het moment dat de zorgverlener de rekening indient bij de zorgverzekeraar.

Als u een laag inkomen heeft, kunt u voor het eigen risico extra zorgtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Als u moeite heeft het eigen risico in één keer te betalen, kunt u bij (de meeste) zorgverzekeraars een regeling voor gespreid betalen aanvragen.