Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Als u het niet eens bent met uw zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een beslissing van uw zorgverzekeraar. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Komt u er met uw zorgverzekeraar niet uit, dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.

De SKGZ kan voor u bemiddelen (Ombudsman Zorgverzekeringen) of een bindende uitspraak doen (Geschillencommissie Zorgverzekeringen).