Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Langdurige zorg

In 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten en zorgverzekeraars kregen daardoor vanaf 2015 meer taken.
De zorg thuis wordt geregeld en betaald via de zorgverzekering. Bijvoorbeeld verpleegkundige zorg. Ondersteuning, zoals begeleiding of huishoudelijke ondersteuning, wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De uitvoering van de Wmo valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ook alle jeugdzorg valt vanaf 2015 onder de gemeenten.

Het kan ook zijn dat zelfstandig wonen niet langer mogelijk is omdat iemand voor lange tijd 24 uur per dag zware en intensieve zorg nodig heeft. Deze persoon heeft dan recht op passende zorg in een zorginstelling. Het gaat om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze langdurige zorg wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz.

Kijk voor meer informatie  over de langdurige zorg op de website van het ministerie van VWS.