Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

De zorgpremie betalen

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Dat wil zeggen dat we met elkaar de zorgpremie betalen. Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder is daarom verplicht een basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten én om de premie te betalen.

Als het niet lukt om de premie op tijd te betalen, is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over een betalingsregeling. U krijgt geen kwijtschelding van de premie.

U kunt ook contact opnemen met www.zorgverzekeringslijn.nl (0800 64 64 644). Daar is hulp en advies beschikbaar voor het aanvragen van een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar of schuldhulpverlening.

Let op: Als u de betalingsachterstand laat oplopen, neemt het CAK  na zes maanden de inning van de premie over mét extra kosten voor u. Uiteindelijk kan het betekenen dat de premie wordt ingehouden op uw loon, uitkering of pensioen.