Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Een zorgverzekering afsluiten

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Dat wil zeggen dat we met elkaar de zorgpremie betalen. Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder is daarom verplicht een basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. Een verzekeraar moet u accepteren, tenzij uw verzekering bij dezelfde zorgverzekeraar eerder is beëindigd omdat u fraude heeft gepleegd. Dan moet u op zoek naar een andere zorgverzekeraar. U blijft zelf verantwoordelijk om te voldoen aan uw wettelijke verplichting om een zorgverzekering af te sluiten.

Ook voor uw kinderen moet u een zorgverzekering afsluiten. U moet uw kind binnen vier maanden na de geboorte aanmelden bij een zorgverzekeraar. Hieraan zijn géén kosten verbonden; kinderen onder de 18 jaar zijn in Nederland gratis verzekerd.

Let op: Als u geen zorgverzekering afsluit, krijgt u van het CAK een waarschuwingsbrief. Als u na drie maanden nog niet verzekerd bent, moet u een boete betalen. De boete bedraagt 382,50 euro. Als u bij een volgende controle nog steeds geen zorgverzekering hebt, dan krijgt u weer de boete van € 382,50 opgelegd. Na nog eens 3 maanden sluit het CAK een zorgverzekering voor u af. U heeft dan geen keuzevrijheid meer. Het CAK houdt de premie een jaar lang in op uw loon, uitkering of pensioen. Na dat jaar betaalt u de premie rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op www.zorgverzekeringslijn.nl.