Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wie let er op winsten en uitgaven van de zorgverzekeraars?

Er zijn meerdere overheidsinstanties die in de gaten houden of zorgverzekeraars doen wat ze moeten doen.

Allereerst is er de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa is ingesteld door de Nederlandse overheid toen in 2006 de Zorgverzekeringswet van kracht werd. De NZa ziet toe op de belangen van de consument: er moet heldere informatie over het zorgaanbod zijn, de zorg moet toegankelijk zijn en de zorg moet betaalbaar zijn.

De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt ook mee. DNB let op de bedrijfsvoering en de financiƫle positie van elke zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld de vaststelling van de minimale reserve van de zorgverzekeraars. Ook houdt DNB toezicht op het systeem van declaraties van ziekenhuiskosten.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM ziet er bijvoorbeeld op toe dat zorgverzekeraars geen afspraken maken over de premies. Of als zorgverzekeraars fuseren, dat ze niet te groot en machtig worden.