Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wat is uw eigen bijdrage?

Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen uit de basisverzekering heeft de overheid een wettelijke eigen bijdrage of een maximale vergoeding vastgesteld. U moet dan zelf een deel van de rekening betalen. Het overblijvende deel vergoedt de zorgverzekeraar. Soms gaat het om een vast bedrag en soms om een percentage. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Deze moet u ook betalen als u het verplicht eigen risico al hebt betaald.

Wanneer u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering, verrekent uw zorgverzekeraar eerst een eventuele wettelijke bijdrage. Het bedrag dat overblijft telt eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor een eventueel vrijwillig eigen risico. Wat overblijft is uw vergoeding.