Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Wat voor bedrijven zijn verzekeraars?

Een zorgverzekeraar is meestal een Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) en soms een Naamloze Vennootschap (NV). Dat is wettelijk zo bepaald. In de organisatievorm (NV of OMW) ligt onder andere vast hoe verzekerden invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Een Onderlinge Waarborgmaatschappij lijkt op een vereniging. De Ledenraad is het hoogste orgaan en bestaat uit verzekerden van de betreffende zorgverzekeraar. Via de Ledenraad kunnen verzekerden dus invloed uitoefenen. Bij een Naamloze Vennootschap is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het hoogste orgaan.