Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Hoe is het zorgstelsel in Nederland georganiseerd?

De zorg is in Nederland goed geregeld. Iedereen kan bijvoorbeeld snel terecht bij een huisarts of het ziekenhuis als dat nodig is. Toch is er veel discussie over de zorg. In de politiek, op tv, in de krant en op straat. Logisch, want er zijn de laatste jaren nogal wat dingen veranderd in het zorgstelsel. Veel mensen vragen zich af of de zorg wel betaalbaar blijft. Maar ook of er niet te veel bezuinigd wordt op de zorg. Wij, de zorgverzekeraars in Nederland, vinden het belangrijk dat iedereen weet hoe het in elkaar zit. Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En wat is ónze rol, als zorgverzekeraars?