Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Vertegenwoordigers van patiënten en consumenten

Verschillende organisaties voor patiënten en consumenten vertegenwoordigen uw belangen en u kunt daar terecht voor advies en vragen. Bijvoorbeeld de Patiëntenfederatie Nederland (behartigt de belangen van alle patiënten en van iedereen die zorgpremie betaalt), de Consumentenbond (zet zich in voor belangen van consumenten in het algemeen), de CG Raad (komt op voor chronisch zieken en mensen met beperkingen) en Per Saldo (voor mensen met een persoonsgebonden budget). Voor veel ziekten en aandoeningen zijn specifieke belangenorganisaties.

Als patiënt of consument kunt u zich aansluiten bij een organisatie die uw belangen behartigt. Deze samenwerkende organisaties zijn belangrijke gesprekspartners voor ons.

Een aantal verzekeraars heeft het lidmaatschap van patiëntenorganisaties opgenomen in aanvullende verzekeringen. Uw verzekering vergoedt dan (een deel van) de contributie.