Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Fraudebeheersing

Zorgverzekeraars hebben in maart 2012 samen het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg opgericht. Daarmee kunnen we de fraude nog beter tegen gaan. Dat doen we bijvoorbeeld door alle fraudemeldingen centraal te verzamelen. Die informatie delen we met elkaar en met andere partijen, zoals het Openbaar Ministerie en de politie. Met de kennis die de informatie ons oplevert, kunnen we fraude beter herkennen, ontdekken, voorkomen, laten vervolgen en/of terugvorderen. We rapporteren over de omvang van de fraude, bieden maatregelen aan en geven voorlichting. Zorgverzekeraars hebben in 2020 34 miljoen euro aan fraude vastgesteld.