Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Waarom de basisverzekering verandert

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeelt ieder jaar of de inhoud van de basisverzekering aangepast moet worden. Het Zorginstituut Nederland geeft het ministerie daarover advies. Het Zorginstituut toetst of behandelingen, hulpmiddelen en medicijnen voldoen aan de laatste inzichten van de wetenschap en praktijk. Het Zorginstituut kijkt onder andere naar de werking van een behandeling of medicijn en hoe de kosten zich verhouden tot het effect ervan. Het Zorginstituut beoordeelt ook of iets werkelijk verzekerde zorg moet zijn. Een bril of een aspirientje is dat bijvoorbeeld niet. Daarvan vindt de politiek dat iedereen dat zelf moet betalen.

De minister stelt de inhoud van het basispakket vast en legt het voor aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer kan nog wijzigingen aanbrengen.

Zorgverzekeraars gaan niet over de inhoud van de basisverzekering. Wijzigingen in de basisverzekering hebben wel gevolgen voor de hoogte van de premie. Als er meer zorg bijkomt, dan gaat de premie (in principe) ook omhoog.