Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Controleer uw rekening

U weet zelf het beste welke zorg u heeft gebruikt. U kunt daarom zelf het beste controleren of de rekening van uw zorgverlener klopt. Vaak gaat de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u uw zorgkosten en de rekeningen toch inzien en controleren via uw persoonlijke omgeving op de website van uw zorgverzekeraar (de mijn-omgeving).

Vaak is het zo dat zorgnota’s vol ingewikkelde codes staan en het voor u niet duidelijk is hoe de rekening is opgebouwd. Voor de ziekenhuisnota hebben de zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspraken gemaakt om te zorgen voor een duidelijke zorgnota. Hierop staan het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die de zijn uitgevoerd. Zo kunt u beter nagaan wat er aan zorg is geleverd, bent u in staat om te controleren of alles klopt en kunt u ook meehelpen de kosten van de zorg niet onnodig te laten stijgen. Dit levert voordeel op voor ons allemaal. Want lagere zorgkosten zorgen voor een lagere premie van de basisverzekering. Lagere zorgkosten kunnen er ook voor zorgen dat uw eigen risico van 385 euro minder snel opgaat.

Kijk voor meer informatie op www.dezorgnota.nl.