Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Opdracht van de overheid

De zorg in Nederland betalen we allemaal samen. Goede kwaliteit voor een goede prijs staat daarbij voorop. Dat willen we nu én in de toekomst. Door stijgende kosten is het niet zonder meer vanzelfsprekend dat we die goede zorg voor een goede prijs kunnen blijven realiseren. Daarom werd in 2006 de Zorgverzekeringswet van kracht, met een bijzondere opdracht aan ons, de zorgverzekeraars.

Wij kregen van de overheid de opdracht om ons in te zetten voor de belangen van al onze verzekerden. Dat zijn zieke en gezonde mensen, nu en in de toekomst. Wij maken in opdracht van de overheid sindsdien afspraken met zorgverleners: ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, psychologen, ambulancediensten enzovoort. Die afspraken gaan over kwaliteit, prijs en beschikbaarheid van zorg.

We spelen daarnaast, namens de overheid en via de zorgkantoren, ook een rol bij de langdurige zorg. Het gaat hier om langdurige zorg die niet onder de Zorgverzekeringswet valt. Dat is bijvoorbeeld de zorg voor iemand die in een instelling woont of voor mensen met een verstandelijke beperking.