Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Afspraken met zorgverleners

We willen goede zorg én we willen de zorg betaalbaar houden. Voor alle inwoners van Nederland, ongeacht leeftijd en gezondheid. Dat geldt voor nu en voor de toekomst.

Zorgverzekeraars maken daarom afspraken met zorgverleners. Die afspraken gaan over kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van de zorg. Omdat we kritisch kijken naar prijs en kwaliteit van zorg, komt het voor dat we niet met alle zorgverleners een contract sluiten. Ziekenhuis A heeft bijvoorbeeld meer ervaring met een bepaalde operatie dan ziekenhuis B. Zorgverzekeraars kunnen dan besluiten alleen met ziekenhuis A nog een contract af te sluiten voor deze operatie, en niet meer met ziekenhuis B. Als u een naturapolis heeft, kunt u wel naar ziekenhuis B voor uw operatie, maar moet u bijbetalen.

Zorgverzekeraars maken allemaal hun eigen afspraken met zorgverleners. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de ene zorgverzekeraar wel een contract sluit met een bepaalde kraamzorgorganisatie en de andere zorgverzekeraar niet.

U kunt op de website van uw verzekeraar nagaan met wie uw zorgverzekeraar afspraken heeft. Als er geen contract is kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding. Het is dus van belang dit goed uit te zoeken vóór u naar een zorgaanbieder gaat. Het maakt daarbij ook verschil of u een natura- of een restitutieverzekering heeft.