Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Maken zorgverzekeraars winst?

Het is in het belang van onze verzekerden dat wij verantwoord omgaan met het premiegeld. Verreweg de meeste zorgverzekeraars zijn bedrijven zonder winstoogmerk. Zorgverzekeraars hebben niet het doel om winst te maken. Dat wil niet zeggen dat we geen positief resultaat kunnen hebben. Dit resultaat moeten we voor een deel opzij zetten, omdat De Nederlandsche Bank ons verplicht om een buffer aan te houden. Een ander deel van het geld kunnen we investeren in de zorg, in het verbeteren van de producten en natuurlijk in de premie. Ook moet er voldoende buffer zijn om veranderingen in zorgkosten op te vangen zonder dat de premie te veel schommelt (bijvoorbeeld als de minister extra zorg aan de basisverzekering toevoegt).

Infographic_06