Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Restitutie- of naturaverzekering?

Bij het afsluiten van uw basisverzekering kunt u kiezen tussen een natura- of restitutieverzekering. Sommige polissen zijn een mengvorm van deze twee verzekeringsvormen.

Bij een naturapolis heeft u recht op zorg bij zorgverleners waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. Deze zorg wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en u hoeft de kosten niet eerst voor te schieten. Omdat uw zorgverzekeraar met de zorgverleners afspraken heeft gemaakt over onder meer de prijs, is de premie van de naturaverzekering vaak wat lager dan van een restitutieverzekering. Gaat u in dit geval naar een zorgverlener waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft, dan vergoedt uw zorgverzekeraar vaak niet alle kosten.

Dit is wel het geval bij een restitutieverzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met de zorgverlener, dan krijgt u de zorg vergoed. Dat wil zeggen: u krijgt dan een vergoeding van de kosten van maximaal 100% van het marktconforme (gebruikelijke) tarief in Nederland. Omdat de zorgverzekeraar met deze zorgverleners geen contract heeft, heeft de zorgverzekeraar ook minder invloed op de kwaliteit en de prijs. De premie van de restitutiepolis is doorgaans hoger dan die van een naturapolis.