Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Gedragscode

Alle zorgverzekeraars houden zich aan de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Daarin zijn allerlei afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld dat we u als klant tijdig informeren over onze samenwerking met zorgverleners. Zo weet u waar u aan toe bent en kunt u aan het eind van het kalenderjaar een afgewogen keuze maken of u overstapt naar een andere zorgverzekeraar of niet. In de gedragscode staat ook hoe we de keuze voor zorgverleners maken. Die keuze bepalen we overigens niet alleen. We luisteren ook naar de ervaringen van verzekerden en naar de mening van bijvoorbeeld de Patiƫntenfederatie Nederland.

In de gedragscode staan verder afspraken over de bestrijding van fraude en hoe we omgaan met persoonsgegevens en medische gegevens. Deze gegevens zijn wettelijk beschermd. De richtlijnen uit onze gedragscode geven aan hoe we in de praktijk invulling geven aan de wettelijke voorschriften.

De gedragscode is er voor u als verzekerde, zodat u weet wat u van ons mag verwachten en waar u ons op kunt aanspreken.