Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Fraude in de zorg

Fraude is strafbaar. Onder fraude verstaan we het opzettelijk overtreden van een wet, regel of voorwaarde, waardoor een onterecht voordeel (zoals vergoeding of dekking) wordt behaald. Fraudeurs in de zorg halen een onterecht financieel voordeel uit de Nederlandse gezondheidszorg.

Fraude komt voor op grote en kleine schaal. Er wordt gefraudeerd door verzekerden, zorgverleners en anderen (bijvoorbeeld tussenpersonen of onbekenden die van iemands identiteit gebruik maken). Een paar voorbeelden:

  • een zorgverlener declareert meer of duurdere behandelingen dan hij daadwerkelijk heeft uitgevoerd
  • een verzekerde declareert een behandeling in het buitenland die nooit is uitgevoerd
  • een zorgverlener declareert een behandeling op een andere datum dan deze is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de verzekerde hierdoor wel vergoeding van de verzekeraar ontvangt.
  • Een tussenpersoon¬†benut een deel van het pgb (persoonsgebonden budget) voor eigen gebruik