Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Rekenvoorbeeld eigen risico en eigen bijdrage

U heeft een verplicht eigen risico van 385 euro en gekozen voor een vrijwillig eigen risico van 300 euro. U krijgt een indicatie voor een paar orthopedische schoenen, deze kosten 1200 euro. De eigen bijdrage voor de schoenen bedraagt 141 euro. De eigen bijdrage gaat van het te vergoeden bedrag af. Als u daarnaast in een jaar verder geen zorgkosten heeft gemaakt, gaat van het te vergoeden bedrag ook nog het vrijwillig en verplicht eigen risico af. Uw verzekeraar betaalt dan uiteindelijk 374 euro:

Kosten schoenen € 1.200,-
.
Eigen bijdrage € 141,-
Verplicht eigen risico € 385,-
Vrijwillig eigen risico € 300,-
U betaalt € 826,-
.
Vergoeding zorgverzekeraar   € 374,-