Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Controles

Zorgverzekeraars voeren veel controles uit bij het betalen van de rekening. We controleren bijvoorbeeld of de rekening die de zorgverlener indient correct is. Verder gaan we na of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en overeenkomt met wat de patiënt nodig had. Zo komen we dingen op het spoor die niet kloppen. Vaak gaat het niet om fraude maar is er ergens iets fout gegaan met de rekening, bijvoorbeeld door gebruik van een verkeerde code. Van de € 392 miljoen aan onterechte declaraties die de zorgverzekeraars in 2016 vaststelden, betrof het grootste deel (367 mln) onopzettelijke fouten die bij achterafcontroles aan het licht kwamen. In totaal 1284 fraudeonderzoeken leverden 24,8 mln onterechte declaraties op. Bij 18,9 mln euro daarvan bleek het daadwerkelijk te gaan om fraude. Dat is 7,7 mln meer dan in 2015.