Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Betaalbare zorg

De kosten van de zorg lopen snel op. De oorzaken van de stijgende kosten zijn onder meer: we leven langer, we stellen hogere eisen, er kán technisch steeds meer, we hebben andere (chronische) ziekten et cetera. Daarnaast maken de lonen in de zorg een groot deel uit van de stijgende kosten.

Wat we aan de kostenstijgingen (gaan) doen, hangt voor een groot deel af van de overheid. Niet alleen het huidige kabinet, ook toekomstige kabinetten moeten keuzes maken. Wat moet in de basisverzekering? En wat betalen we samen en wat betaal je zelf?

We doen binnen de huidige regels ons uiterste best voor betaalbare zorg. Om die reden maken we prijsafspraken met zorgverleners en stimuleren we plannen die de zorg efficiënt maken. Alle zorgverzekeraars doen dit voor hun eigen verzekerden. Beschikbaarheid van zorg en goede kwaliteit (en het behoud daarvan) staan hierbij altijd voorop.