Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Rol en verantwoordelijkheid zorgverzekeraars

In 2006 werd de Zorgverzekeringswet van kracht. Dat had een paar ingrijpende veranderingen tot gevolg. Zo kregen zorgverzekeraars de opdracht van de overheid om zich nadrukkelijk in te zetten voor de belangen van hun verzekerden en voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. En ook de prijzen van de zorg veranderden. Vóór 2006 hadden zorgverzekeraars voornamelijk te maken met vaste prijzen. Vanaf 2006 kunnen we afspraken maken over de kwaliteit én de prijzen in de zorg. Daardoor hebben we de afgelopen jaren al veel op de kosten kunnen besparen.