Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Jaarlijks overstappen

Uw zorgverzekering loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december, een vol kalenderjaar. U hebt elk jaar per 1 januari de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Elk jaar in november ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar de nieuwe polisvoorwaarden en de premie voor het komend jaar.  U kunt dus de premie vergelijken plus de voorwaarden en de afspraken met zorgverleners (bijvoorbeeld met fysiotherapeuten in uw buurt).

Wanneer u helemaal niets doet blijft u gewoon verzekerd bij uw huidige zorgverzekeraar. U accepteert de polis dan automatisch. Voor verzekerden die willen overstappen hebben wij afspraken met elkaar gemaakt. U kunt uw nieuwe zorgverzekeraar opdracht geven om uw oude verzekering op te zeggen. Wilt u gebruik maken van deze service dan moet u zich vóór 1 januari bij een nieuwe zorgverzekeraar aanmelden. Alleen dan kan uw verzekeraar de opzegging op tijd regelen.

Wilt u weg bij uw huidige zorgverzekeraar en heeft u nog geen keuze gemaakt voor een nieuwe zorgverzekeraar, dan kunt u geen gebruik maken van de overstapservice. U moet dan zelf uiterlijk 31 december de oude verzekering opzeggen. U kunt bij andere zorgverzekeraars een offerte aanvragen en u hebt tot 1 februari de tijd om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Uw verzekering gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari.

Tussentijds – dus gedurende het jaar – overstappen naar een andere verzekeraar is niet mogelijk, met een paar uitzonderingen. Als de verzekeraar iets aan de polisvoorwaarden verandert wat voor u negatief uitpakt, dan mag u wel overstappen. Bijvoorbeeld als uw verzekeraar het contract met een zorgverlener beëindigt. Ook als u van baan verandert en daardoor geen gebruik meer kunt maken van de collectieve verzekering van uw (voormalige) werkgever, kunt u tussentijds overstappen.