Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Goede zorg

Wij proberen zoveel mogelijk inzicht te krijgen in kwaliteit van zorg. Dan kunnen we op basis van die informatie afspraken maken met zorgverleners over goede zorg. Informatie over kwaliteit zegt bij voorkeur iets over de uitkomst van de zorg bij de patiënt: is de operatie de eerste keer geslaagd, zijn er complicaties, wat is de kwaliteit van leven, blijven er beperkingen, kan iemand weer snel normaal functioneren en dergelijke.

Om goed zicht te hebben op de kwaliteit van zorg hebben wij informatie nodig van zorgverleners over behandelingen. Maar ook de ervaringen van patiënten. Hierbij werken we nauw samen met zorgverleners en patiëntenorganisaties. Ook delen we informatie met elkaar. Zo krijgt iedereen beter inzicht in de kwaliteit van de zorg.

Zorgverzekeraars willen kwaliteitsinformatie zo veel mogelijk toegankelijk maken en beschikbaar stellen voor verzekerden. Zo kunt u een betere keuze maken voor uw zorg(verlener). Naast de informatie die zorgverzekeraars verstrekken aan verzekerden, is keuze-informatie ook beschikbaar via:

Lees meer over hoe zorgverzekeraars kwaliteit van zorg in beeld willen krijgen in dit document.

Infographic Kwaliteit van de zorg in beeld krijgen3