Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Waarom hebben we reserves?

De Nederlandsche Bank (DNB) verplicht ons om een buffer op te bouwen. DNB bepaalt ook hoe hoog die buffer minstens moet zijn. Dit geld moeten we apart houden om mogelijke tegenvallers in de toekomst op te vangen. Ook moeten we voldoende reserves hebben om veranderingen in zorgkosten op te vangen zonder dat de premie te veel schommelt (bijvoorbeeld als de minister extra zorg aan de basisverzekering toevoegt).

De reserves zijn dus bedoeld om ervoor te zorgen dat wij onze verplichtingen aan u, aan onze verzekerden, altijd kunnen nakomen.

Van al het premiegeld gaat sinds 2006 gemiddeld 2% naar de reserves. Stel dat we alle reserves in één keer inzetten om de zorgkosten te betalen. Dat kan drie maanden, dan is het op.

reserves 2014