Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Zicht op uw eigen zorg

Zorgverzekeraars willen graag dat verzekerden meer betrokken raken bij hun eigen behandelingsproces. We vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van uw eigen behandeling. Zo kunt u samen met uw behandelaar de juiste keuzes maken. Het invoeren van een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) kan hierbij helpen.

Het PGD bestaat nog niet. De Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor de ontwikkeling en invoering ervan. Ook zorgverzekeraars en zorgverleners zijn hierbij betrokken. Vaak is informatie over de zorg van één patiënt beschikbaar bij veel verschillende zorgverleners. U kunt zelf niet bij deze informatie. Het PGD bundelt al deze informatie én zorgt ervoor dat u deze informatie zélf beheert. Zo heeft u meer inzicht in uw eigen verzorging of behandeling en kunt u goed overwogen beslissingen nemen.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is op dit moment wél beschikbaar. Via het LSP kunnen zorgverleners met elkaar medische informatie uitwisselen over patiënten. In tegenstelling tot het PGD is de informatie niet centraal op een plek gebundeld. Zorgverzekeraars vinden het belangrijk dat dit gebeurt en stellen daarom geld beschikbaar. Want door goede gegevensuitwisseling tussen zorgverleners worden minder medische fouten gemaakt. Ook worden er minder dubbele en onnodige behandelingen gedaan.

Het LSP is alleen toegankelijk voor medische professionals als u hiervoor toestemming geeft. U moet zelf bij uw huisarts én apotheker aangeven of uw zorgverlener uw gegevens mag uitwisselen via het LSP. Dit kan ook via www.ikgeeftoestemming.nl. Uw gegevens uit het LSP vraagt u op bij uw huisarts. Zorgverzekeraars hebben géén toegang tot het LSP.