Zorgverzekeraars en de zorgverzekering

Informatie voor verzekerden

Reserves zorgverzekeraars

De kosten van zorg in ons land lopen snel op. Het is daarom goed dat er ook kritisch naar de inkomsten en uitgaven van de zorgverzekeraars wordt gekeken.